ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

ИЗЈАВА ЗА КОНВЕРЗИЈА

Сите плаќања ќе бидат реализирани во локалната валута на Република Македонија - Денар (ден). За информативниот приказ на цените во други валути се користи средниот курс на Народната банка на Р Македонија. Износот за кој ќе биде задолжена вашата платежна картичка ќе биде изразен во локалнатa валута преку конверзија, по курсот кои го користат картичните организации, a кој нам во моментот на трансакцијата не може да ни биде познат. Како резултат на оваа конверзија постои можност за незначителна разлика од оригиналните цени наведени на нашиот сајт. Ви благодариме на разбирањето.’

ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА НА КОРИСНИКОТ

Леомар гроуп доо ја почитува приватноста на секои посетител. Сите податоци за посетителот нема да бидат достапни на ниедно друго лице надвор од Леомар гроуп доо и неговите здружени компании. Ќе се користат исклучително за маркетиншки цели на Леомар гроуп доо .

Во име на ДРУШТВОТО се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните, основните податоци за купувачите/корисниците и податоците неопходни за работењето и информирањето на корисниците во склад со добрите деловни обичаи и со цел пружање квалитетна услуга. Сите податоци за корисниците/купувачите внимателно се чуваат и достапни се само за вработените на кои овие податоци им се неопходни за извршување на работата. Сите наши вработени се одговорни за почитување на начелото заа Заштита на приватноста на Купувачот.

Како поединец имате право да дознаете кои ваши податоци ги поседуваме и да ги промените доколку е неопходно. Исто така имате право да се спротивставите на понатамошното прибирање податоци. Ќе ги превземеме сите мерки како би можеле да ги исполниме вашите барања.

Со прибирање на овие податоци Леомар гроуп доо го постигнува следново:
* Ви го олеснува користењето на страницата со тоа што нема да имате потреба да ги впишувате вашите податоци повеќе од еднаш.
* Ни помага да ги проследиме информациите и известувањата побргу.
* Ни помага да ви обезбедиме текстови со содржини кои се важни за вас.
* Бргу ќе можете да пронајдете услуги или информации кои ги има и ги дава Леомар гроуп доо.
* Ги користиме податоците како би ја унапредиле страната.
* Да ги одредиме општите трендови во рамки на страната и нејзината употреба.
* Да ве известуваме за новите производи, посебните понуди, нови информации и други нови услуги за кои Леомар гроуп доо смета дека ве интересираат.

ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИИТЕ

Опис на начинот на заштита на доверливите податоци за трансакцијата:
„При плаќањето со картичка преку интернет, внесот на податоците за картичката се врши на заштитена страница на банката. Сигурноста на податоците при плаќањето со картичка, ги гарантира процесорот на платежните картички на чии страници се извршува целокупниот процес на плаќања. Ниту во еден момент друштвото Леомар гроуп доо, ниту пак Банката која овозможува прифаќање на платежните картички во име и за сметка на друштвото Леомар гроуп доо, нема пристап до податоците од вашата платежна картичка."

"При внесувањето на податоците од платежната картичка, доверливите информации се пренесуваат по пат на јавна мрежа во заштитена (криптирана) форма со употреба на SSL протоколот и PKI системот, како моментално најсовремена технологија."
Сигурноста на податоците при купувањето, ги гарантира процесорот на платежните картички, NLB банка Скопје, така што комплетниот процес на наплата се извршува на страницата на банката. Ниту во еден момент податоците за платежната картичка не се достапни во нашиот систем.
Враќањето на средствата се врши исклучиво преку VISA и Maestro методата на плаќање, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на сметката на корисникот на платежната картичка.

 

Со користење на оваа страница, вие прифаќате употреба на колачиња. Научи повеќе

Прифаќам